Lưu trữ thẻ: thủ tục lại quả trong lễ cưới

Lại quả heo quay như thế nào? Thủ tục lại quả trong lễ cưới là gì?

Lại quả heo quay như thế nào

Thủ tục cưới xin trong văn hóa người Việt luôn là những điều gây tò mò cho du khách cũng như những người Việt Nam. Bởi việc cưới hỏi của người Việt không những nhiều tục lệ mà còn có nhiều nghi thức. Lại quả là một trong những nghi thức nhỏ trong lễ hỏi […]