Lưu trữ thẻ: con trai môi mỏng

Con trai môi mỏng thì như thế nào? Môi mỏng là như thế nào?

Con trai môi mỏng thì như thế nào

Đặc điểm nhân tướng học là một khía cạnh trong tử vi cũng như phong thủy. Chúng ta thường dựa vào những đặc điểm trên cơ thể để nhận xét về tính cách cũng như số mệnh của một người. Có những đặc điểm xuất hiện để mang lại vượng khí cho chủ nhân nhưng […]